ນວັນທີ່ 07 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານປະຫວັດຄວາມເປັນມາວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 08 ມີນາ ຄົບຮອບ 112 ປີ ( 8 ມີນາ 1910 -  8 ມີນາ 2022 ) ,ໂດຍການເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄໍາໜັ້ນ ສໍປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ .ມີບັນດາທ່ານຄະນະພັກຮາກຖານສະຫະພັນແມ່ຍິງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 39 ທ່ານ,ຍິງ 35 ທ່ານ ເນື້ອໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ.ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ໃນວັນທີ່ 3 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ,ນໍ້າ,ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົບກະສາດ . ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຄູ່ມືແນະນໍາກຽ່ວກັບການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມສໍາລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ,ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ,ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ,ໂຄງການກະສິກໍາປູກໄມ້ ແລະ ປູກພຶດ ແລະ ໂຄງ ການ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ  .ໂດຍການເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ສິນນະສອນ ແສງຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ .ມີບັນດາທ່ານ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 10 ຕົວເມືອງ,ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 32 ທ່ານ,ຍິງ 07 ທ່ານ  ເນື້ອໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ.ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ໃນວັນທີ່ 3 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ 02 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນ,ໂດຍການເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ສົມສະອາດ ອຸ່ນສີດາ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ຄຳໜັ້ນ ສໍປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ .ມີບັນດາທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງ 10 ຕົວເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 10 ຕົວເມືອງ,ພ້ອມດ້ວຍພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 34 ທ່ານ,ຍິງ 02 ທ່ານ  ເນື້ອໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ.ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 

ໃນວັນທີ່ 23 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົົົົດໜາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ,ການຮ່າງເອກະສານ,ການຄຸ້ມຄອງການສຳເນົາຈົດເກັບຂຶ້ນສະຖິຕິເອກະສານ,ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ສິນນະສອນ ແສງຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວດາລີ ຫຼວງໄຊມຸງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກພາຍໃນແຂວງ ຄຳມ່ວນ .ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ  ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 23 ທ່ານ,ຍິງ 19 ທ່ານ ເນື້ອໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ.ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ໃນວັນທີ່ 16 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົົົົດໜາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ , ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ພູວຽງ ຂັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ບຸຸນລັດ ວໍລະຈິດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ພູນສະຫວັດ ສຸພິດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ,ຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 86 ທ່ານ,ຍິງ 24 ທ່ານ ເນື້ອໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ.ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:


Subcategories