ໃນວັນທີ່ 16 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົົົົດໜາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ , ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ພູວຽງ ຂັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ບຸຸນລັດ ວໍລະຈິດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ພູນສະຫວັດ ສຸພິດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ,ຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 86 ທ່ານ,ຍິງ 24 ທ່ານ ເນື້ອໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ.ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:


 

  • ນຳສະເໜີ ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ.
  • ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ.
  • ຖາມ-ຕອບ ມອບ-ຮັບ ປື້ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ.
  • ສະຫຼຸບລວມຜົນກອງປະຊຸມ.