ພະແນກຊັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັກຖະກອນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມແຂວງປະຈຳປີ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ  ຄັ້ງວັນທີ່ 27 ກັນຍາ 2022 ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮວ່ມໂດຍ ທ່ານ ຄຳໜັ້ນ ສໍປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມແຂວງ ຄໍາມ່ວນ  ທ່ານ ນ ແກ້ວດາລີ ຫຼວງໄຊມຸງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ,ຫົວໜ້າຂະແໜງ,ຮອງຂະແໜງພອ້ມດວ້ຍພະນັກງານ-ວິຊາການ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດແຂວງ ແລະ ບັນດາແຂກເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ- ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 300/ລບ,ລົງວັນທີ່  13 ກັນຍາ 2017 ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກ່ອນສະບັບເລກທີ 184/ລບ,ລົງວັນທີ່ 26 ມິຖຸນາ 2019 ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 61 ທ່ານ ຍິງ 24  ທ່ານ