ຄັ້ງວັນທີ່ 24 ພະຈິກ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດວ້ຍການແຕ່ງຕັ້ງຮັກສາການ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ-ແຜນການ ແລະການເງິນ,ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດວ້ຍການແຕ່ງຕັ້ງຮັກສາການ ຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ,ນໍ້າ,ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຄຳໜັ້ນ ສໍປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມແຂວງຄໍາມ່ວນ ຫົວໜ້າຂະແໜງ , ຮອງຂະແໜງ ພອ້ມດວ້ຍພະນັກງານ-ວິຊາການ ນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 29 ທ່ານ ຍິງ 11 ທ່ານ.